Suoritamme sähkölinjojen raivauksia, joihin kuuluu aluskasvillisuuden raivaus sekä reunapuiden oksimiset ja kaadot.